Ministerstwo Sportu i Turystyki Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - broszura informacyjna - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

13.11.2018

Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - broszura informacyjna

24 listopada 2017 roku przez Sejm RP została uchwalona ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. Poz. 2361) 18 grudnia 2017 roku.

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2018 roku, i z tą datą nastąpiło uchylenie niektórych przepisów obowiązującej dotychczas ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Ustawa skierowana jest do wszystkich podmiotów organizujących imprezy turystyczne, należy jednak dodać, że zmiany, które znalazły się w przepisach ustawy dotyczą także podróżnych, którym wprowadzone regulacje mają zapewnić poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Rzeczą niezwykle istotną jest wprowadzenie wyłączeń spod zakresu stosowania ustawy, co oznacza, iż ustawa nie będzie dotyczyć m.in. imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny (chyba, że będą obejmować nocleg), wyjazdów organizowanych okazjonalnie w celach niezarobkowych i dla ograniczonej grupy podmiotów, a także podróży służbowych, które organizowane będą na podstawie umowy generalnej.

Należy także wspomnieć o nowej grupie podmiotów, czyli o przedsiębiorcach ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, zostali oni objęci przepisami podobnym do tych, które dotyczą organizatorów turystyki.

Istotną zmianą sprzyjającą zarówno turystom jak i przedsiębiorcom jest stworzenie nowego systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję przedsiębiorców turystycznych, który przyczynił się do sprawnego pozyskiwania wiedzy z zakresu usług turystycznych wszystkim zainteresowanym.

Opisane przez nas zmiany to tylko niektóre objęte w zapisach nowej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Czytając poszczególne artykułu ustawy można zapoznać się także z nowymi pojęciami oraz definicjami funkcjonujących obecnie terminów takich
jak organizator turystyki czy też impreza turystyczna. Zainteresowanych zgłębieniem przepisów ustawy
oraz zapoznaniem się ze wszystkimi zmianami, które znalazły się w treści pragniemy odesłać do artykułu,
w którym znajduje się Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo publikujemy do samodzielnego pobrania na swój komputer broszurę informacyjną dotyczącą powyższej ustawy.

do góry