Ministerstwo Sportu i Turystyki Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczące działalności harcerskiej w kontekście ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych - Prawo -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Prawo

Stanowisko Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystki, dotyczące działalności harcerskiej w kontekście ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

11.07.2019

Biorąc pod uwagę liczne zapytania w zakresie interpretacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w kontekście działalności ruchu harcerskiego i skautowego, Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki informuje co następuje. Ustawa w swojej istocie wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych […], i jest aktem maksymalnej harmonizacji (ta ustawa).

W odniesieniu do wątpliwości zgłaszanych przez organizacje harcerskie i stowarzyszenia skautów w zakresie wpływu nowych regulacji na organizacje społeczne, będące jednocześnie przedsiębiorcami turystycznymi w rozumieniu art. 4 pkt 7 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych należy wskazać, że nie każda „turystyczna” działalność organizacji społecznej podlegać będzie reżimowi ustawy, a jedynie taka, która wypełnia ustawowe przesłanki, tak podmiotowe jak i przedmiotowe, określone w wyżej wskazanych przepisach. Oznacza to, że tylko impreza,  która ze względu na swój charakter będzie mieścić się w definicji imprezy turystycznej oraz będzie organizowana w ramach prowadzonej przez dany podmiot działalności odpłatnej lub gospodarczej, będzie mogła w myśl przepisów wiązać się z koniecznością spełniania wszystkich wymogów określonych dla tego rodzaju aktywności w dyrektywie i implementującej ją ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Jednocześnie trzeba mieć na względzie, że zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, powyższa ustawa nie będzie miała zastosowania (dotyczy to także obowiązku wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, konieczności posiadania zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)  do imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych oraz zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych, do imprez turystycznych trwających krócej niż 24 godziny. Dodatkowo należy pamiętać, iż każdorazowo organizatorem turystyki będzie ten kto realnie tworzy i sprzedaje lub oferuje do sprzedaży imprezy turystyczne. W przypadku ruchu harcerskiego mogą to być m.in. gromady zuchowe, drużyny harcerskie czy poszczególne chorągwie, w zależności od postanowień statutowych danej organizacji. Sugerujemy, że istotne jest aby każdorazowo ustalić, kto realnie odpowiada za dany wyjazd i pełni rzeczywistą funkcję organizatora turystyki. Nie jest wykluczone, że w przypadku danej drużyny harcerskiej przesłanki wyłączeniowe określone w art. 3 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zostaną spełnione łącznie. Taki wyjazd będzie bowiem w większości przypadków kierowany do ograniczonej grupy podróżnych (członków danej drużyny), organizowany na zasadach niezarobkowych (celem nie będzie dochód, a pobrane wpłaty będą przeznaczone jedynie na pokrycie samych kosztów wyjazdu) oraz okazjonalny (prawdopodobnie kilka razy w ciągu roku).

do góry