Ministerstwo Sportu i Turystyki V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji

Spotkanie otworzył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka

17 grudnia 2018 r., w Starej Oranżerii w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku, V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji. Spotkanie otworzył Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, zaś prowadził – Gheorghe Marian Cristescu, Przewodniczący.

W wydarzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli również: Anna Krupka – Sekretarz Stanu w MSiT, Dariusz Rogowski – Dyrektor Generalny w MSiT, Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT oraz zaproszeni goście: prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Robert Andrzejczyk oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Michał Mazurek.

Podczas posiedzenia poruszono temat finansowania promocji turystycznej w Polsce. Te zagadnienia zostały przedstawione przez przedstawiciela MSiT, który zaprezentował najnowsze wyniki badań dotyczące opłaty turystycznej.

Oprócz tego, omówione zostały kwestie związane z systemem obsługującym rejestry w turystyce oraz polityką zagraniczną MSZ. Dominik Borek – Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, zaprezentował projektowane działania nowego systemu informatycznego, a Michał Mazurek, Zastępca Dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych omówił wyznaczone kierunki polityki zagranicznej MSZ na kolejne 2 lata.

Rada stanowi kolegialny organ pomocniczy Ministra Sportu i Turystyki o charakterze opiniodawczo-doradczym. W jej skład wchodzi 20 osób – ekspertów branży turystycznej. Do zadań Rady należy opiniowanie i formułowanie stanowiska w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym m.in. opracowywanie kierunków rozwoju turystyki.

  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
  • V posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry