Ministerstwo Sportu i Turystyki III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji

System promocji turystyki w Polsce

18 lipca 2018 r. w siedzibie MSiT odbyło się III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji. Spotkanie otworzył Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki, a prowadził – Gheorghe Marian Cristescu, Przewodniczący Rady. W wydarzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli również: Dariusz Rogowski – Dyrektor Generalny w MSiT, Ewa Pawlak-Lewandowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT oraz zaproszeni goście: prezes Polskiej Organizacji Turystycznej – Robert Andrzejczyk i przedstawiciele Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych – Małgorzata Wilk–Grzywna oraz Iwona Majewska.

Przedstawiciele MSiT poinformowali, że prace nad regulacjami z zakresu usług hotelarskich, pilockich i przewodnickich zostaną włączone do prac związanych z opracowaniem założeń regulacji systemu promocji turystyki w Polsce. Tym samym zostanie utworzona Biała Księga zawierająca uzasadnienie dotyczące zmian, jakie planowane są w tych obszarach. Dokument ten posłuży również ewentualnej notyfikacji przepisów właściwej ustawy.

Tematowi wprowadzenia regulacji systemu promocji turystyki w Polsce poświęcona była większość spotkania. Członkowie Społecznej Rady Turystyki starali się wytyczyć wspólny i spójny kierunek prac nad regulacjami poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie. W ramach posiedzenia zostały przedstawione propozycje i sugestie dotyczące omawianej problematyki zaproponowane przez członków Rady i zaproszonych gości.

Podczas spotkania omawiany był również projekt „Polskie Marki Turystyczne”, który został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ma on na celu m.in.: podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Aktualna lista członków II kadencji Społecznej Rady Turystyki

 • Barbara Bieniek – Przewodnik Turystyczny po Krakowie
 • Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity
 • Gheorghe Marian Cristescu – Prezes Zarządu Chopin Airport Development
 • Wiesław Czerniec – Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej GG
 • Maciej Dobrzyniecki – Prezydent Europejskiego Akademii Gastronomicznej
 • Michał Fijoł – Członek Zarządu PLL LOT
 • Marek Kamieński – Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych
 • Jarosław Lichacy – Prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
 • Paweł Niewiadomski – Prezes Polskiej Izby Turystyki
 • Anna Nowak – gdziewyjechac.pl
 • Marcin Nowak – gdziewyjechac.pl
 • Adam Pilczuk – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Chopin Airport Development
 • Ryszard Skotniczny – Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Wioletta Szczepańska – Dyrektor Generalny hotelu Radisson Blu w Szczecinie
 • Michał Szeftel – Prezes Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu
 • Agnieszka Sikorska – Dyrektor biura w Śląskiej Organizacji Turystycznej
 • Justyna Szostek - Dyrektor Biura Warmińsko- Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • Dr hab. Prof. Nadzw. Elżbieta Szymańska – Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej
 • Andrzej Wójcik – Prezes Zarządu Grupy Satoria SA
 • Agnieszka Zyzało - Prezes Oddziału Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
 • III posiedzenie Społecznej Rady Turystyki II kadencji
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry