Ministerstwo Sportu i Turystyki Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji

W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu MSiT Anna Krupka

29 marca br. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji, które poprowadziła Pani Anna Krupka – Sekretarz Stanu MSiT oraz Pan Dariusz Rogowski – Dyrektor Generalny MSiT.

Podczas spotkania wręczono akty powołania członkom Rady obecnym na posiedzeniu. Przewodniczącym Społecznej Rady Turystyki został wyznaczony Gheorghe Marian Cristescu, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego. W skład Rady wchodzą reprezentanci zróżnicowanych środowisk w obszarze turystyki, m.in. branży hotelarskiej, gastronomicznej, a także przedstawiciele organizatorów i popularyzatorów turystyki, środowiska naukowego oraz lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.

Podczas wydarzenia przedstawiciele MSiT zaprezentowali aktualne prace resortu m.in.w obszarze legislacji oraz związane z projektem „Polskie Marki Turystyczne”. Głównym tematem posiedzenia było jednak rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego w obszarze turystyki, który ma obowiązywać po 2020 r.

Społeczna Rada Turystyki to ciało doradcze działające przy Ministrze Sportu i Turystyki. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w obszarze turystyki, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska turystycznego oraz wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

Członkowie Społecznej Rady Turystyki III kadencji:

Marek Chraniuk

Prezes Zarządu

PKP Intercity

Gheorghe Marian Cristescu

Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego

Wiesław Czerniec

Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”

Maciej Dobrzyniecki

Prezydent Europejskiego Akademii Gastronomicznej

Michał Fijoł

Członek Zarządu PLL LOT

Dariusz Futoma

Prezes Horwath HTL w Polsce

Jarosław Lichacy

Prezes Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej

Paweł Niewiadomski

Prezes Polskiej Izby Turystyki

Anna Nowak

gdziewyjechac.pl

Marcin Nowak

gdziewyjechac.pl

Jan Ołdakowski

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

Alicja Omięcka

Prezes Spółki PL.2012+

Adam Pilczuk

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Polskim Holdingu Hotelowym

Urszula Potęga

Prezes MT Targi Polska

Agnieszka Sikorska

Dyrektor Biura w Śląskiej Organizacji Turystycznej

Ryszard Skotniczny

Wiceprezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Michał Szeftel

Prezes Polskiej Federacji Campingu
i Caravaningu

Elżbieta Szymańska

Kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Politechniki Białostockiej

Małgorzata Ślepowrońska

Członek Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Andrzej Wójcik

Prezes Zarządu Grupy Satoria SA

Agnieszka Zyzało

Prezes Oddziału Podlaskiego Polskiej Izby Turystyki

  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
  • Inauguracyjne posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry