Ministerstwo Sportu i Turystyki Konferencja pn. „Metody zapewnienia wykwalifikowanej kadry dla branży turystycznej w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji” - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Konferencja pn. „Metody zapewnienia wykwalifikowanej kadry dla branży turystycznej w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji”

W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu MSiT Anna Krupka

W czwartek 9 maja 2019 r. w Hotelu Sarmata w Sandomierzu, pod kierownictwem Pani Anny Krupki – Sekretarz Stanu MSiT, odbyła się konferencja zorganizowana we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych pn. „Metody zapewnienia wykwalifikowanej kadry dla branży turystycznej w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji”.

Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane działania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze zapewnienia profesjonalnych kadr dla gospodarki turystycznej. Ponadto omówiono kwestie rejestru dot. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz przebiegu procesu nadawania kwalifikacji. W wydarzeniu wzięli udział Członkowie Społecznej Rady Turystyki oraz przedstawiciele lokalnej branży turystycznej.

W programie spotkania znalazły się m.in. następujące bloki tematyczne:

  • Działania Ministerstwa Sportu i Turystyki w obszarze zapewnienia profesjonalnych kadr dla gospodarki turystycznej.
  • Informacja o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - elementy Systemu, proces włączania kwalifikacji.
  • Opisywanie kwalifikacji i informacje o formach wsparcia Instytutu Badań Edukacyjnych.
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry