Ministerstwo Sportu i Turystyki Społeczna Rada Turystyki - Rynek turystyczny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Rynek turystyczny

Społeczna Rada Turystyki

II posiedzenie Społecznej Rady Turystyki III kadencji

W piątek 10 maja 2019 r.  w Sandomierzu odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Turystyki. Spotkanie otworzone przez Panią Annę Krupkę, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki poprowadził Przewodniczący Rady Gheorghe Marian Cristescu. Tematem była integracja działań w zakresie turystyki społecznej i kształcenia kadr. Omówiono m.in. kwestie związane z udogodnieniami zakwaterowania osób z niepełnosprawnościami oraz możliwości ich pełnej integracji i uczestnictwa w różnych rodzajach usług turystycznych, w tym turystyki kulinarnej i enoturystyki.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  • Dostępność Plus w turystyce w świetle aktualnych przepisów prawa i planowanych zmian – przedstawiciel Departamentu Turystyki MSiT.
  • Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w hotelarstwie – przedstawiciel Departamentu Turystyki MSiT.
  • Dostępność turystyki dla osób z niepełnosprawnościami – Bogumił Kanik, Fundacja Pogranicze Bez Barier.
  • Rozwój enoturystyki na przykładzie Sandomierskiego Szlaku Winiarskiego – Marcin Płochocki, Prezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy, Mateusz Paciura, Wiceprezes Sandomierskiego Stowarzyszenia Winiarzy.
  • Potencjał kulinariów do budowania marki POLSKA – Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Społeczna Rada Turystyki zapewnia udział ekspertów w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju. Podczas posiedzeń Rady Członkowie wspólnie inicjują działania w obszarze turystyki, wspierają i promują nowe propozycje zadań MSiT, wymieniają się doświadczeniami, wspólnie identyfikują potrzeby środowiska turystycznego, a także wypracowują kierunki rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

  • Społeczna Rada Turystyki
  • Społeczna Rada Turystyki
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry