Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności BBJ SPORT sp. z o.o. - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

15.06.2016

Informacja o niewypłacalności BBJ SPORT sp. z o.o.

13 czerwca 2016 r. spółka BBJ SPORT sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 475 złożyła oświadczenie o niewypłacalności.

Firma BBJ SPORT sp. z o.o. posiada gwarancję ubezpieczeniową Nr 96/2015/OKA, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172 w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 17 września 2015 r. do 16 września 2016 r.

Została uruchomiona procedura zbierania wniosków od klientów, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z BBJ Sport Sp. z o.o. w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Klienci biura mogą uzyskać informacje telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 - 17:00 pod numerami telefonów tel.: 801888997, +48 22 3337788.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8346.

Wszelkie szczegółowe informacje dla klientów BBJ SPORT sp. z o.o. są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej  www.slaskie.pl.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry