Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności Biura Podróży ART TOUR z siedzibą w Rzeszowie - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

11.07.2016

Informacja o niewypłacalności Biura Podróży ART TOUR z siedzibą w Rzeszowie

11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Podkarpackiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń z siedzibą w Rzeszowie ul. Juliusza Słowackiego 24, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Podkarpackiego pod numerem 015/04.

Biuro Podróży ART TOUR Artur Korszeń posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172, obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Została uruchomiona procedura zbierania wniosków od klientów, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ART TOUR Artur Korszeń w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Klienci biura mogą uzyskać informacje telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 - 17:00 pod numerami telefonów tel.: 801888997, +48 22 3337788.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego http://turystyka.wrotapodkarpackie.pl/index.php/56-aktualnosci-inne/2253-komunikat-dla-klientow-biura-podrozy-art-tour-w-rzeszowie

Wszelkie szczegółowe informacje dla klientów ART TOUR Artur Korszeń są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej  http://turystyka.wrotapodkarpackie.pl/

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry