Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności biura podróży DIGITUR sp. z o.o. z Bielska-Białej - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

31.08.2015

Informacja o niewypłacalności biura podróży DIGITUR sp. z o.o. z Bielska-Białej

31 sierpnia 2015 r. biuro podróży DIGITUR sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 1 Maja 21, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1024, złożyło do Urzędu Marszałkowskiego oświadczenie o niewypłacalności. Oznacza to, że firma nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami.

 

Na podstawie art. 5 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014r. poz. 196 tekst jednolity z późn. zm.) Marszałek Województwa Śląskiego jako beneficjent zabezpieczenia finansowego uruchomi procedurę wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowych dla umów o świadczenie usług turystycznych zawartych w okresie:

  • od 1.10.2014 r. do 16.12.2014 r. – Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa SA,
  • od 17.12.2014 r. do 31.08.2015 r. – AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry