Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności Biura Podróży ITALY TOURS - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

11.07.2016

Informacja o niewypłacalności Biura Podróży ITALY TOURS

11 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Podróży ITALY TOURS Krzysztof Świątkowski z siedzibą w Opolu Lubelskim, ul. Krzywe Koło 63, wpisane do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego pod numerem 135.

Firma ITALY TOURS posiada gwarancje ubezpieczeniowe w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 172, obejmujące ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie ich obowiązywania, tj. od 6 czerwca 2015 r. do 5 czerwca 2016 r. i od 6 czerwca 2016 r. do 5 czerwca 2017 r.

Została uruchomiona procedura zbierania wniosków od klientów, którzy nie otrzymali należnych świadczeń z tytułu umowy zawartej z ITALY TOURS w związku z niezrealizowanymi lub przerwanymi imprezami turystycznymi.

Klienci biura mogą uzyskać informacje telefonicznie w dni powszednie w godzinach 09:00 - 17:00 pod numerami telefonów tel.: 801888997, +48 22 3337788.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego http://www.lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=57695&p=

Wszelkie szczegółowe informacje dla klientów Biura Podróży ITALY TOURS są udostępniane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów pojawiających się na stronie internetowej www.lubelskie.pl.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry