Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności NAUTICA Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

14.07.2016

Informacja o niewypłacalności NAUTICA Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

14 lipca 2016 r. do Marszałka Województwa Małopolskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę NAUTICA Incentive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dietla 93/6, wpisaną do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem Z/59/2011.

Firma posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 Nr 02.546.627 obejmującą ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 12 grudnia 2015 r. do 11 grudnia 2016 r.

Została uruchomiona procedura zbierania wniosków od klientów, w celu uruchomienia środków z gwarancji ubezpieczeniowej na zwrot wpłat oraz części wpłat wniesionych przez klientów z tytułu umów zawartych z NAUTICA Incentive Sp. z o.o. na organizację imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Informacje dla osób, które podpisały umowy z firmą Nautica Incentive Sp. z o.o są dostępne pod numerami telefonu: 12/ 37-96-028 oraz 12/ 37-96-029

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/?id=16353.

Uprzejmie prosimy o śledzenie komunikatów dla klientów Nautica Incentive Sp. z o.o. pojawiających się na stronie internetowej  http://www.malopolskie.pl/.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry