Ministerstwo Sportu i Turystyki Informacja o niewypłacalności Biura Turystyczno-Usługowego „GRO-TUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

Informacja o niewypłacalności Biura Turystyczno-Usługowego „GRO-TUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poinformował, że organizator turystyki nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poinformował, że Biuro Turystyczno-Usługowe „GRO-TUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego pod nr 410, nie jest w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami oraz zapewnić zwrotu wpłat lub ich części wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezy turystyczne, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane.

Marszałek Województwa Pomorskiego skierował do SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwa Ubezpieczeniowego S.A. żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej nr M 2017040 z 30 września 2016 r. obejmującej ochroną umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte w okresie jej obowiązywania, tj. od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  

Uruchomiona została procedura zbierania zgłoszeń od poszkodowanych klientów w związku z umowami zawartymi z Biurem Turystyczno-Usługowym „GRO-TUR” W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna, które nie zostaną zrealizowane.

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pod nr tel. 58 32 68 355 lub 58 32 68 350.

  • niewypłacalność biura podróży
    niewypłacalność
Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry