Ministerstwo Sportu i Turystyki Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce - Dla klientów biur podróży -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla klientów biur podróży

05.04.2019

Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce

Konferencja naukowa z udziałem przedstawicieli MSiT

W dniu 28 marca br. na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja naukowa pn. „Prawa konsumentów w przewozie lotniczym i w turystyce”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Anna Krupka, Sekretarz Stanu w MSiT.

W panelu turystycznym skupiono się przede wszystkim na praktycznym wymiarze, obowiązującej od 1 lipca 2018 r. ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Hanna Zawistowska z Katedry Turystyki Szkoły Głównej Handlowej, Pani Renata Mentlewicz – Dyrektor Biura Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a także dr Dominik Borek, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w MSiT. Dyrektor Dominik Borek przedstawił prezentację pt. ,,Wdrożenie dyrektywy 2015/2302 jako proces do zapewnienia należytej ochrony podróżnym”, w trakcie której zwrócił uwagę szczególne aspekty związane z implementacją dyrektywy turystycznej i jej znaczeniem dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa podróżnych. W trakcie panelu poruszono także kwestie dotyczące istniejącego obecnie systemu zabezpieczeń podróżnych przed niewypłacalnością organizatorów turystyki oraz roli jaką w tym systemie pełni Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W panelu, w charakterze prelegentów, wystąpili także profesjonalni pełnomocnicy, na co dzień reprezentujący podróżnych w różnego rodzaju „sporach turystycznych”, a także biegły sądowy z zakresu sportu i turystyki.

W panelu lotniczym przedstawione zostały najnowsze regulacje prawne z dziedziny prawa lotniczego, w tym została omówiona nowa instytucja – Rzecznika Praw Pasażerów. Panel został wzbogacony także o zagadnienia praktyczne, związane m.in. z ochroną danych dotyczących przelotu pasażera, a także strajków linii lotniczych w kontekście nadzwyczajnych okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za zakłócony lot.

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry