Ministerstwo Sportu i Turystyki Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej - Dla przedsiębiorcy -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Dla przedsiębiorcy

09.05.2018

Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach planu operacyjnego - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019

  • Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
    Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
  • Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
    Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
  • Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej
    Dodatkowe środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

Polska Organizacja Turystyczna z powodzeniem aplikowała o środki na promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. POT uzyskała dofinansowanie w wysokości 625 tys. zł w ramach dwuletniego planu operacyjnego - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2018-2019.

Projekt POT zrealizowany ze środków unijnych ma na celu identyfikację, upowszechnianie i promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Przyczyni się do stworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, a co za tym idzie do efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach wiejskich. Jego celem jest także upowszechnianie wysokich standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, a także aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń.

– W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich. Nowością z pewnością jest fakt, że do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej – mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Polska Organizacja Turystyczna będzie promować wyłonione markowe produkty turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych i w wybranych mediach ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą na rynkach, na których działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin realizacji programu to maj - wrzesień 2018 r. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

– Cieszy nas, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo mocno rozwija swoją działalność w sektorze turystycznym, w tym w targach zagranicznych. POT służy tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyznanie dofinansowania jest dla nas jasnym sygnałem, iż MRiRW priorytetowo traktuje turystykę na obszarach wiejskich oraz formą docenienia profesjonalizmu naszej organizacji – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk

 Cele szczegółowe programu to:

· identyfikacja dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki;

· upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską;

· rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania  innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej.

 Realizacja programu podzielona zostanie na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:

· wypoczynek u rolnika

· wypoczynek na wsi

· oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej

· oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas gali

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu). Działania promocyjne będą prowadzone
za pomocą narzędzi:

1. Promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe

2. Publikacje

3. Media elektroniczne prowadzone przez POT

Polskie Marki Turystyczne - zakładka Turystyka
Turystyka bez ryzyka
Program rozwoju turystyki do 2020 roku
Karta Dużej Rodziny
Baltic Sea
Dwustronne umowy turystyczne
Polska Organizacja Tyrystyczna
iPolak
Polak za granicą
Odkryj Polskę
Światowa Organizacja Turystyczne
OECD
Zarabiaj na turystyce
Raporty TFG
Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - Turystyka
do góry