Ministerstwo Sportu i Turystyki Raport dotyczący Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 r. - Raporty - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny -

Oficjalna strona Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej

Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Raporty - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

01.03.2019

Raport dotyczący Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za 2018 r.

Bezpieczne podróże z polskimi organizatorami turystyki w 2018 r.

Rok 2018 był rokiem zmian w działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG). Zmiany były konsekwencją wejścia w życie w dniu 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2261 z późn. zm.). Ustawa, biorąc pod uwagę dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, wprowadziła nowy podział przedsiębiorców turystycznych.

Nowa ustawa rozróżnia podział na organizatorów turystyki (OT) oraz przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (PUNPUT). Obecnie podróżni korzystają w 99,8% z usług OT.

Liczba umów oraz liczba klientów, z którymi organizator turystyki lub pośrednik turystyczny zawarł umowę w I półroczu 2018 roku wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 266 468 umów (do poziomu 1,4 mln). Największy wzrost nastąpił w liczbie imprez turystycznych z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego. Wzrost liczby umów dla tych podróży wyniósł ponad 160 tys. Jest to zgodne ze światowym trendem, gdzie można obserwować coraz większą popularność podróży lotniczych. Największą dynamiką wzrostu charakteryzowały się wyjazdy do krajów pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż loty czarterowe (44%).

W II półroczu z organizatorami turystyki zawarto 1,2 mln umów, z czego 60% z nich w III kwartale. Umowy zawarte w II półroczu najczęściej dotyczyły imprez turystycznych z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego (zarówno do krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich). Stanowiły one 52% wszystkich umów. Umowy z wykorzystaniem innego środka transportu lub bez usługi transportowej do krajów europejskich (poza krajami sąsiadującymi z Polską) stanowiły 11%, zaś do krajów poza Europą – 6%. Umowy dotyczące podróży po Polsce lub do krajów sąsiadujących z Polską (bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej), stanowiły natomiast 32%.

Łącznie w 2018 r. liczba złożonych deklaracji do TFG wynosiła 41 620, co przyczyniło się do wpływów na rzecz funduszu w wysokości prawie 56 mln zł. Zwrotu pieniędzy z funduszu w wyniku niewypłacalności organizatora turystyki dokonano tylko 5 razy na łączną sumę 62 429 zł.

W roku 2018 liczba przedsiębiorców turystycznych wynosiła w Polsce 4 396 (stan na dzień 31 grudnia 2018 roku). Oznacza to, że średnio przedsiębiorstwo turystyczne złożyło około 9 deklaracji rocznie, co wiązało się z wpłatą około 12,5 tys. zł na konto funduszu. Obowiązku uiszczenia składki dopełniło 98,4% przedsiębiorstw.

do góry